Blue Flower

Kongre Eş Başkanları

Prof. Dr. Türkan Günay

Prof. Dr. Deniz Çalışkan

 

Kongre Sekreteri

Dr. Öğrt. Üyesi Melike Yavuz

 

Düzenleme Kurulu (Soyadına göre) 

Prof. Dr. Tacettin İnandı

Doç. Dr. Beyhan Cengiz Özyurt

Prof. Dr. Hatice Şahin

Prof. Dr. Burcu Tokuç

 

Editörler Kurulu (Soyadına göre) 

Prof. Dr. Filiz Abacıgil

Doç. Dr. Elçin Balcı

Prof. Dr. Meltem Çiçeklioğlu

Doç. Dr. Öner Kurt

Prof. Dr. Sarp Üner