Blue Flower

Kongre Eş Başkanları

Prof. Dr. Türkan Günay

Prof. Dr. Deniz Çalışkan

 

Kongre Sekreteri

Dr. Öğrt. Üyesi Melike Yavuz

 

Düzenleme Kurulu 

Prof. Dr. Tacettin İnandı

Doç. Dr. Beyhan Cengiz Özyurt

Prof. Dr. Hatice Şahin

Prof. Dr. Burcu Tokuç

 

Editörler Kurulu 

Prof. Dr. Filiz Abacıgil

Doç. Dr. Elçin Balcı

Prof. Dr. Meltem Çiçeklioğlu

Doç. Dr. Öner Kurt

Prof. Dr. Sarp Üner